Written by Krishna Khanna Category: Kuch Kalam Se
Hits: 1108

Yaha pe ram basta hai, yaha rahman basta hai,
Yaha har mazhab ka, har quam ka insaan basta hai,
Yeh wo dharti hai jaha har ek dil me hindustan basta hai.